Főoldal      Tagjaink     Társult feladataink     


Belső ellenőrzés
Csákvár, Gánt, Pátka, Vértesboglár

Gyepmesteri feladatok
Csákvár, Gánt, Vértesboglár, Pátka

Védőnői szolgálat
Gánt, Csákvár, Csákberény, Vértesboglár

Családsegítés, házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás Csákvár, Gánt és Vértesboglár településeket látja el.

Idősek Otthona által nyújtott ellátások
Az Idősek Otthona által nyújtott ellátásokat Csákvár és Csákberény önkormányzatai veszik igénybe. A térítési díjak meghatározására Csákvár Képviselő-testülete jogosult.
         
TÁJÉKOZTATÓ

Társulásunk több célt ellátó társulás, a korábbi kistérségi társulások mintájára alakult.
Minden társult tagunk részt vesz a Társulási Tanács ülésén, de nem minden társult tag vesz részt minden feladat ellátásában.
A Társulási Tanács határozatképes, ha 5 tagja közül legalább 3 tag képviselője jelen van. Szavazatait többségi szavazással hozza.
A társulás a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai szerint működik.
A munkaszervezeti feladatokat a központ, Csákvár hivatala, a Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
 
Csákvári Önkormányzati Társulás (8083 Csákvár, Szabadság tér 9.) * 22 / 582-310  * onkiroda@csakvar.hu